Người phụ thuộc gồm những ai, đối tượng nào ( 12/11/2017) In

Người phụ thuộc gồm những ai, đối tượng nào?

I. Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm những đối tượng sau:

1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:
1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
Ví dụ: Con ông A sinh ngày 10/11/2017 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 1 năm 2017.

1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111.

3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111.


4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111 bao gồm:
4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

(Theo  điểm d khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC)


II. Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

- Các đối tượng là người phụ thuộc nêu trên (tiết 2,3,4) phải đáp ứng các điều kiện sau:

1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
(là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

(Theo  điểm đ khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

 

Người phụ thuộc gồm những ai, đối tượng nào ( 12/11/2017)