Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

# Tiêu đề bài viết
1 Trường hợp nào hạch toán vào tài khoản 228_ Đầu tư khác ( 25/11/2017)
2 Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con ( 24/11/2017 )
3 nguyên tắc kế toán tài sản cố định theo thong tu 200 ( 23/11/2017)
4 Nguyên tắc kế toán, cách hạch toán Tài khoản 141 - Tạm ứng ( 22/11/2017)
5 Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi ( 21/11/2017)
6 Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền ( 20/11/20170
7 Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái ( 19/11/2017)
8 Hình thức ghi sổ kế toán - hình thức Nhật ký chung ( 18/11/2017)
9 Các phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp ( 17/11/2017)
10 Nguyên giá của tài sản cố định được thay đổi khi nào ( 16/11/2017 )
11 Phân biệt lương cơ bản và lương tối thiểu ( 15/11/2017)
12 Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày ( 14/10/2017 )
13 Thủ tục thanh lý tài sản cố định ( 13/11/2017)
14 Quy định về tài sản cố định và nguyên tắc quản lý TSCĐ ( 12/11/2017)
15 Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn ( 10/11/2017)
16 Mua hàng theo đơn mua hàng trên Misa ( 11/11/2017)
17 Tình huống thanh lý CC- DC theo thông tư 200 ( 09/11/2017)
18 Cách xử lý hàng bán bị trả lại và cách viết hóa đơn trả lại hàng ( 08/11/2017)
19 Mua hàng bán ngay không nhập kho hạch toán như thế nào ( 06/11/2017)
20 Cách hạch toán Chênh lệch đánh giá lại tài sản Tài khoản 412 theo TT 200 ( 05/11/2017)
 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 5 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!