Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Trường hợp nào điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên (02/08/2017)

Theo quy định tại điểm 1 điều 6 của Thông tư số 44 năm 2017 quy định các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên gồm:

1. Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;

2. Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm cụ thể của Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài khung giá và đối với trường hợp tài nguyên mới chưa được quy định trong khung giá tính thuế tài nguyên.

Trường hợp nào điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên  (02/08/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!