Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Phân biệt lương cơ bản và lương tối thiểu ( 15/11/2017) In E-mail

Phân biệt lương cơ bản và lương tối thiểu

Lương tối thiểu là tiền lương do chính phủ quy định, người sử dụng LĐ không được phép trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu quy định

Có hai loại lương tối thiểu:

+ Lương tối thiểu chung: Lương cơ sở chính thức tăng từ 1/5/2016: 1.210.000 đ theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang - (Trước ngày 1//5/2016, áp dụng mức 1.150.000 đồng/tháng) 
(Từ ngày 01/7/2017, Lương tối thiểu chung chính thức tăng lên: 1.300.000 đồng/tháng - Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016)

+ Lương tối thiểu vùng (có 4 vùng trong cả nước).(Áp dụng cho khối doanh nghiệp theo từng vùng) 
Lương tối thiểu chung = Lương cơ bản trong cơ quan HCSN ( tức là  áp dụng cho khu vực hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ).

Lương tối thiểu chung < Lương tối thiểu =< Lương cơ bản trong đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Lương cơ bản do người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động được ghi cụ thể trên HĐLĐ, là cơ sở để tính tiền công, tiền lương thực lĩnh của người lao động trong chính doanh nghiệp đó.


Khi doanh nghiệp xác định lương cơ bản phải đảm bảo: Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùngtheo quy định của chính phủ tại từng thời điểm, đối với lao động đã qua học nghề thì phải được cộng thêm 7% lương tối thiểu nữa.

Cách xác định lương cơ bản:

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng: năm 2016 - Vùng 1 là 3.500.000 (Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Lương tối thiệu tại Vùng I tăng lên là 3.750.000 đồng/tháng, Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP)

=> Nếu bạn làm việc tại vùng 1, bạn đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên (như bạn đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng...) thì mức lương thấp nhất mà bạn được nhận là:

3.500.000 + 3.500.000 * 7% = 3.745.000 (Đây chính là lương cơ bản của năm 2016)

Từ năm 2015 trở về trước, thuật ngữ "Lương cơ bản" là dùng để phản ánh khoản lương để đóng bảo hiểm, không tính các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.

Nhưng bắt đầu từ năm 2016, khi luật bảo hiểm mới có hiệu lực thì DN sẽ phải tham gia bảo hiểm trên cả các khoản phụ cấp.

 

Phân biệt lương cơ bản và lương tối thiểu ( 15/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!