Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

In E-mail

Hạch toán kiểm kê nguyên vật liệu

 

Trong việc quản lý nguyên vật liệu đòi hỏi các doanh nghiệp thường xuyên kiểm  kê nguyên vật liệu để xác định lượng tồn kho thực tế của từng danh điểm vật tư. Đối chiếu với số liệu trên sổ sách kế toán, xác định số thừa, thiếu và có những biện pháp xử lý kịp thời.


Tuỳ từng điều kiện và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể thực hiện kiểm kê toàn bộ, kiểm kê từng phần hoặc kiểm kê chọn mẫu, thời hạn kiểm kê có thể định kỳ vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm hoặc bất thường theo yêu cầu của công tác quản lý.


Trường hợp kiểm kê phát hiện vật liệu hư hỏng, mất mát, kế toán ghi:


    Nợ TK 1381: tài sản thiếu chờ xử lý
        Có TK 152: giá thực tế của NVL thiếu


Khi có biên bản xử lý, kế toán ghi:


    Nợ TK 111, 112, 334, 3388: cá nhân bồi thường
    Nợ TK 632: thiệt hại doanh nghiệp chịu
        Có TK 3381: giá trị tài sản thiếu chờ xử lý


Trường hợp kiểm kê phát hiện nguyên vật liệu thừa, nếu xác định là của doanh nghiệp, kế toán ghi:


    Nợ TK 152
        Có TK 711


Nếu xác định phải là vật liệu thừa, trả người khác kế toán ghi đơn vào bên Nợ TK 002. Nếu quyết định mua số vật liệu đó, doanh nghiệp thông báo cho bên bán và ghi:


    Nợ TK 152
        Có TK 338

 

Nguyễn Quỳnh (tapchiketoan.info)

Hạch toán kiểm kê nguyên vật liệu
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!