Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

1 Mẫu số 01a - LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG
2 Mẫu số 01b- LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ
3 Mẫu số 02- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
4 Mẫu số 03- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG
5 Mẫu số 04- LĐTL : GIẤY ĐI ĐƯỜNG
6 Mẫu số 05 - LĐTL : PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
7 Mẫu số 06- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GiỜ
8 Mẫu số 07- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI ( Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
9 Mẫu số 08- LĐTL : HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
10 Mẫu số 09- LĐTL : BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
11 Mẫu số 10 - LĐTL : BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG
12 Mẫu số 11 - LĐTL : BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!