Dịch Vụ Kế Toán

Dich vu ke toan thue,lap bao cao thue,BCTC,quyet toan thue

In E-mail

Tư vấn doanh nghiệp mới thành lập

Để phục vụ nhu cầu nắm rõ các quy định của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực thuế, kế toán và nhân sự cho các công ty mới thành lập, Trung tâm đào tạo kế toán thực hiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc “Hướng dẫn các thủ tục tài chính kế toán và nhân sự cho công ty mới thành lập” đảm bảo doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định ngay từ những ngày đầu hoạt động kinh doanh.

Nội dung hướng dẫn

1>Thuế:

ü Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn

ü Hướng dẫn về chế độ hóa đơn chứng từ

ü Hướng dẫn về các quy định nộp báo cáo thuế

ü Truyền tải về các hình thức vi phạm hành chính liên quan đến thuế

ü Thuế GTGT

ü Thuế TNDN

ü Thuế TNCN

2>Chế độ kế toán:

ü Chứng từ kế toán

ü Ký chứng từ kế toán

ü Hóa đơn bán hàng

ü Báo cáo tài chính

ü Bảo quản và lưu trữ kế toán

ü Bộ máy kế toán

3>Lao động tiền lương:

ü Hướng dẫn một số quy định trong Luật Lao động

§ Hợp đồng lao động

§ Chế độ nghỉ phép

§ Chế độ trợ cấp: thai sản, thôi việc

§ Tiền lương

§ Chế độ làm ngoài giờ

ü Hướng dẫn các thủ tục đăng ký làm BHXH&BHYT

 

Tư vấn doanh nghiệp mới thành lập
 

Đăng ký dịch vụ kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!