Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Sử dụng hóa đơn đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc? In E-mail

Đáp:

 

1/ Tổng cụ thuế đã có công văn số 841 TCT/TVQT ngày 25/3/2004 hướng dẫn về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, trong đó có nêu: Đối với các công ty, xí nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn theo mẫu thống nhất cho nhiều đơn vị phụ thuộc, đóng ở nhiều địa phương khác nhau trong cả nước thì Cục thuế địa phương nơi có trụ sở chính của Công ty, Xí nghiệp thực hiện duyệt mẫu, quy định ký hiệu hóa đơn riêng cho từng đơn vị phụ thuộc và chấp thuận sử dụng, đồng thời thông báo mẫu, ký hiệu và số lượng có liên quan để có căn cứ theo dõi, quản lý việc sử dụng hóa đơn của các đơn vị thành viên phụ thuộc”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH T.T.T.I có trụ sở tại Khu chế xuất Tân thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn tự in theo mẫu thống nhất cho Chi nhánh của Công ty tại Khu chế xuất – Khu công nghiệp Đà Nẵng thì Công ty phải đăng ký sử dụng hóa đơn tự in với Cục thuế TP.HCM về mẫu, ký hiệu hóa đơn, số lượng in từng đợt.

2/ Cục thuế TP.HCM có trách nhiệm xem xét, chấp thuận việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, số lượng in từng đợt của Công ty sử dụng cho Chi nhánh tại Đà Nẵng và thông báo mẫu, ký hiệu và số lượng hóa đơn đăng ký in từng đợt cho Cục thuế TP Đà Nẵng để có căn cứ theo dõi, quản lý.

 

Sử dụng hóa đơn đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!