Thông tư 133-2016 - điều 2. đối tượng áp dụng

Thông tư 133-2016 - điều 2. đối tượng áp dụng

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

2. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

 

Thông tư 133-2016 - điều 2. đối tượng áp dụng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!