Hướng dẫn sử dụng DATA BARS trong Excel ngày 26/08/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DATA BARS TRONG EXCEL

Giả sử chúng ta có một danh sách thống kê số sản phẩm làm được trong một năm, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng DATA BARS trong Excel để hiển thị cột trong bảng tương ứng với giá trị của cột.

Bước 1: Tại tab Home, bạn chọn Conditional Formattings >Data Bars và lựa chọn phần Solid Fill, đây chính là itnhs năng giúp bạn hiển thị cột dữ liệu cho từng giá trị trong Excel.

Bước 2: Kết quả hiện ra với cột sản phẩm khi sử dụng DATA BARS, ngoài ra bạn có thể tựa chỉnh màu sao cho phù hợp với bảng. Việc cột hiển thị sẽ tính theo giá trị cao nhất (tính là 100%) và các giá trị còn lại sẽ tự động so với giá trị này.

Lưu ý: Cột phải để định dạng Format là Number nhé.

Bước 3: Trong trường hợp bạn muốn mặc định cho 1 mức nào đó để so sánh với các giá trị trên, chẳng hạn bạn muốn đặt 100% là 100.000 để so sánh % với các giá trị còn lại trong bảng, chúng ta sẽ làm như sau.

Vẫn tiến hành vào lại chọn Conditional Formattings >Data Bars nhưng không chọn Solid Fill nữa mà chọn More Rules.

Bước 4: Tại đây bạn chuyển đổi giá trị Minimum Maximum sang dạng Number, có thể lựa chọn Percent hoặc các dạng tùy vào nhu cầu của bạn. Tại đây bạn để giá trị Max 100.000 và nhấn OK xác nhận.

Bước 5: Tại đây bạn nhìn cột số sản phẩm sẽ thấy các giá trị tự động so sánh với 100.000 để hiển thị cột với tỷ lệ rõ ràng nhất.

>>>> Tham khảo thêm khóa học Excel

>>>> Tham khảo thêm học Excel nâng cao

>>>> Tham khảo thêm học Word cơ bản

Hướng dẫn sử dụng DATA BARS trong Excel ngày 26/08/2017
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!