Cách đếm số Ngày, Tháng, Năm trong Excel ( 27/10/2017 )

Cách đếm số Ngày, Tháng, Năm trong Excel

Để tính khoảng cách, số ngày ta có thể sử dụng nhiều hàm khác nhau. Tuy nhiên để tính toán nhanh chóng và chính xác nhất thì “DATEIF” là lựa chọn hàng đầu. Việc tính toán này cũng là nhu cầu khá phổ biến, để phục vụ nhiều yêu cầu công việc khác nhau. Nếu tính toán thủ công kết hợp máy tính bỏ túi thì rất thời gian và dễ sai sót. Cùng tìm hiểu về hàm DATEIF này nhé !

Câu lệnh sử dụng:

=DATEIF (ngày bắt đầu,ngày kết thúc)

Ví Dụ: Sử Dụng Hàm DATEDIF

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn tính số tuổi của người có tên trong danh sách, để tính tuổi chúng ta sẽ dùng hàm DATEDIF với công thức cụ thể như sau:

=DATEDIF(B5,NOW(),"y")

Trong đó:

B5: Là ô chứa năm cần đếm tuổi đến năm hiện tại

NOW(): Là năm hiện tại, trong bài viết này thì năm hiện tại trên hệ thống máy tính, chúng tôi đang chỉnh năm của hệ thống máy tính là 2015.

y: Đếm số năm.

Kết quả sẽ trả về là 2 (Năm sinh của người có tên Tải Miễn Phí. là năm 2013), năm hiện tại là 2015.

*** Một số tùy chọn tính toán của hàm DATEDIF:

+ “d": Đếm số ngày

+ "m": Đếm số tháng, tuy nhiên chỉ lấy phần nguyên

+ "y": Đếm số năm giữa, cũng chỉ lấy phần nguyên

+ "yd": Trả về số ngày lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian

+ "ym": Trả về số tháng lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian

+ "md": Trả về số ngày lẻ của tháng

Ba lựa chọn dưới ít khi được sử dụng, chúng ta thường dùng d,m,y là chủ yếu.


Qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức tính toán về hàm đếm số ngày, số tháng, năm trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003. Công việc của bạn sẽ được hỗ trợ nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều khi sử dụng những hàm này để làm việc. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo
hàm MONTH chuyển đổi một số seri thành một tháng.

 


Cách đếm số Ngày, Tháng, Năm trong Excel ( 27/10/2017 )
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!