Các phím tắt trong excel ( 02/11/2017)

Excel là 1 công cụ hữu ích cho công việc của người kế toán. Mình tổng hợp các phím tắt cơ bản trong Excel, hy vọng sẽ giúp ích cho công việc kế toán trên Excel của các bạn được thuận lợi.

Ctrl + A : Bôi đen toàn bộ văn bản (Chọn toàn bộ bảng tính trong)

Ctrl + B : Chữ đậm

Ctrl + I : Chữ nghiêng

Ctrl + U : Chữ gạch chân

Ctrl + C : Copy dữ liệu

Ctrl + X : Cắt dữ liệu

Ctrl + V : Dán dữ liệu copy hoặc cắt

Ctrl + F : Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H : Tìm kiếm và thay thế cụm từ

Ctrl + O : Mở file đã lưu

Ctrl + N : Mở một file mới

Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn Ctrl + R : Tự động sao chép ô bên trái sang bên phải

Ctrl + S : Lưu tài liệu

Ctrl + W : Đóng tài liệu (giống lệnh Alt + F4)

Ctrl + Z : Hủy thao tác vừa thực hiện

Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

Ctrl + 1 : Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

Ctrl + 0 : Ẩn cột (giống lệnh hide)

Ctrl + shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn (giống lệnh unhide)

Ctrl + 9 : Ẩn hàng (giống lệnh hide)

Ctrl + shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn (giống lệnh unhide

Ctrl + 8 : Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại

Ctrl + (-) : Xóa các ô, khối ô hàng (bôi đen)

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống

Ctrl + Page up (Page down) : Di chuyển giữa các sheet

Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ

Ctrl + F4: Đóng bảng tính

Alt + F4: Thoát Excel Alt + tab : Di chuyển giữa hai hay nhiều file kế tiếp

Alt + các chữ cái có gạch chân: Vào các thực đơn tương ứng

Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng anh (A) sang tiếng việt (V)

Alt + <- : Hủy thao tác vừa thực hiện (nó giống lệnh Undo)

 

(Còn nữa)…

Các phím tắt trong excel ( 02/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!