Sử dụng tổ hợp phím Shift+ F3 và thêm chú thích cho hình vẽ( 26/10/2017)

WORD

Sử dụng tổ hợp phím Shift+ F3 và thêm chú thích cho hình vẽ

1. Chuyển đổi viết hoa, viết thường cho cả đoạn văn bản

Bôi đen đoạn văn bản cần xử lý và nhấn tổ hợp phím Shift F3, bạn có thể dễ dàng chuyển đoạn văn bản thành kiểu chữ in hoa (Upper Case), chữ thường (Lower Case) hay viết hoa đầu mỗi từ (Title Case). Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi xử lý các văn bản với nhiều kiểu chữ khác nhau.

2. Thêm chú thích cho hình vẽ

Việc thêm chú thích (Caption) cho hình ảnh trong một văn bản chưa bao giờ đơn giản hơn. Nhấn chuột phải vào hình ảnh và chọn Insert Caption để thêm phần sinh động cho những bức hình.

 

Thêm chú thích cho hình ảnh chưa bao giờ đơn giản đến vậy!!!!!

Sử dụng tổ hợp phím Shift+ F3 và thêm chú thích cho hình vẽ( 26/10/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!