Giáo Trình Tin Học - COREL DRAW

GIÁO TRÌNH TIN HỌC - COREL DRAW 1

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: Các công cụ vẽ hình – Tạo đối tượng

Bài 3: Hiệu chỉnh đối tượng dùng công cụ Pick

Bài 4: Hiệu chỉnh đối tượng dùng công cụ Shape

Bài 5: Vẽ hình tự do

Bài 6: Các lệnh thường dùng

Bài 7: Thuộc tính của đối tượng

GIÁO TRÌNH TIN HỌC - COREL DRAW 2

Bài 1: Channels

Bài 2: Layer mask

Bài 3: Hiệu chỉnh màu

Bài 4: Các lớp đặc biệt

Bài 5: Bộ lọc filter

Bài 6: Phục hồi ảnh cũ

Bài 7: Một vài kỹ thuật sửa chữa hình ảnh

Bài 8: Các bài tập ghép hình

Phụ lục: Action

Giáo Trình Tin Học - COREL DRAW
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!