Biểu mẫu theo thông tư 200/2014 ngày 22 tháng 12 năm 2014
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
1 Thông tư 200-2014. mẫu số 11 - lđtl - bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 722
2 Thông tư 200-2014. mẫu số 10- lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương 589
3 Thông tư 200-2014. mẫu số 09 – tt - bảng kê chi tiền 599
4 Thông tư 200-2014. mẫu số 09 – lđtl - biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 719
5 Thông tư 200-2014. mẫu số 08a - tt - bảng kiểm kê quỹ 699
6 Thông tư 200-2014. mẫu số 08 b - tt - bảng kiểm kê quỹ 550
7 Thông tư 200-2014. mẫu số 08 - lđtl - hợp đồng giao khoán 1340
8 Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - vt - bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ 637
9 Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - tt - bảng kê vàng tiền tệ 594
10 Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - lđtl - bảng thanh toán tiền thuê ngoài 791
11 Thông tư 200-2014. mẫu số 06-tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ 726
12 Thông tư 200-2014. mẫu số 06 - vt - bảng kê mua hàng 584
13 Thông tư 200-2014. mẫu số 06 - tt - biên lai thu tiền 658
14 Thông tư 200-2014. mẫu số 06 - lđtl - bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 689
15 Thông tư 200-2014. mẫu số 05 – lđtl - phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 538
16 Thông tư 200-2014. mẫu số 05 - vt - biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 631
17 Thông tư 200-2014. mẫu số 05 - tt - giấy đề nghị thanh toán 1376
18 Thông tư 200-2014. mẫu số 05 - tscđ - biên bản kiểm kê tài sản cố định 672
19 Thông tư 200-2014. mẫu số 04 - vt - phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 479
20 Thông tư 200-2014. mẫu số 04 - tt - giấy thanh toán tiền tạm ứng 798
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!