Biểu mẫu theo thông tư 200/2014 ngày 22 tháng 12 năm 2014
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
1 Thông tư 200-2014. mẫu số 11 - lđtl - bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 1619
2 Thông tư 200-2014. mẫu số 10- lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương 1245
3 Thông tư 200-2014. mẫu số 09 – tt - bảng kê chi tiền 1222
4 Thông tư 200-2014. mẫu số 09 – lđtl - biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 1470
5 Thông tư 200-2014. mẫu số 08a - tt - bảng kiểm kê quỹ 1537
6 Thông tư 200-2014. mẫu số 08 b - tt - bảng kiểm kê quỹ 1114
7 Thông tư 200-2014. mẫu số 08 - lđtl - hợp đồng giao khoán 2755
8 Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - vt - bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ 1324
9 Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - tt - bảng kê vàng tiền tệ 1275
10 Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - lđtl - bảng thanh toán tiền thuê ngoài 1689
11 Thông tư 200-2014. mẫu số 06-tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ 1554
12 Thông tư 200-2014. mẫu số 06 - vt - bảng kê mua hàng 1169
13 Thông tư 200-2014. mẫu số 06 - tt - biên lai thu tiền 1323
14 Thông tư 200-2014. mẫu số 06 - lđtl - bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 1370
15 Thông tư 200-2014. mẫu số 05 – lđtl - phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 1200
16 Thông tư 200-2014. mẫu số 05 - vt - biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 1265
17 Thông tư 200-2014. mẫu số 05 - tt - giấy đề nghị thanh toán 3505
18 Thông tư 200-2014. mẫu số 05 - tscđ - biên bản kiểm kê tài sản cố định 1539
19 Thông tư 200-2014. mẫu số 04 - vt - phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 1029
20 Thông tư 200-2014. mẫu số 04 - tt - giấy thanh toán tiền tạm ứng 2007
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!