Thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
21 Thông tư 133-2016 - điều 73. nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục 900
22 Thông tư 133-2016 - điều 72. yêu cầu đối với thông tin trình bày trong báo cáo tài chính 838
23 Thông tư 133-2016 - điều 71. hệ thống báo cáo tài chính 909
24 Thông tư 133-2016 - điều 70. đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cáo tài chính 822
25 Thông tư 133-2016 - điều 69. mục đích của báo cáo tài chính 843
26 Thông tư 133-2016 - điều 68. tài khoản 911 - xác định kết quả kinh doanh 2058
27 Thông tư 133-2016 - điều 67. tài khoản 821 - chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1418
28 Thông tư 133-2016 - điều 66. tài khoản 811 - chi phí khác 1998
29 Thông tư 133-2016 - điều 65. tài khoản 711 - thu nhập khác 1985
30 Thông tư 133-2016 - điều 64. tài khoản 642 - chi phí quản lý kinh doanh 6926
31 Thông tư 133-2016 - điều 63. tài khoản 635 - chi phí tài chính 1344
32 Thông tư 133-2016 - điều 62. tài khoản 632 - giá vốn hàng bán 3219
33 Thông tư 133-2016 - điều 61. tài khoản 631 - giá thành sản xuất 850
34 Thông tư 133-2016 - điều 60. tài khoản 611 - mua hàng 2539
35 Thông tư 133-2016 - điều 59. nguyên tắc kế toán chi phí 1132
36 Thông tư 133-2016 - điều 58. tài khoản 515 - doanh thu hoạt động tài chính 1852
37 Thông tư 133-2016 - điều 57. tài khoản 511 - doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6680
38 Thông tư 133-2016 - điều 56. nguyên tắc kế toán doanh thu 1579
39 Thông tư 133-2016 - điều 55. tài khoản 421 - lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1295
40 Thông tư 133-2016 - điều 54. tài khoản 419 - cổ phiếu quỹ 1048
 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»
Trang 2 trong tổng số 5 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!