Thông tư 133-2016 - điều 93. hiệu lực thi hành

Thông tư 133-2016 - điều 93. hiệu lực thi hành

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 93. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính.

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Thông tư 133-2016 - điều 93. hiệu lực thi hành
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!