Biểu mẫu theo thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
21 Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – tt - giấy thanh toán tiền tạm ứng 1051
22 Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – tscđ - biên bản đánh giá lại tscđ 969
23 Thông tư 133-2016. mẫu số 03-lđtl-bảng thanh toán tiền thưởng 912
24 Thông tư 133-2016. mẫu số 03 – vt - biên bản kiểm nghiệm 933
25 Thông tư 133-2016. mẫu số 03 – tt - giấy đề nghị tạm ứng 1331
26 Thông tư 133-2016. mẫu số 03 – tscđ - biên bản bàn giao tscđ sửa chữa lớn hoàn thành 734
27 Thông tư 133-2016. mẫu số 02-tscđ - biên bản thanh lý tscđ 822
28 Thông tư 133-2016. mẫu số 02-lđtl - bảng thanh toán tiền lương 892
29 Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – vt - phiếu xuất kho 1144
30 Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – tt - phiếu chi 1093
31 Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – bh - thẻ quầy hàng 789
32 Thông tư 133-2016. mẫu số 01b – lđtl-bảng chấm công làm thêm giờ 970
33 Thông tư 133-2016. mẫu số 01a - lđtl bảng chấm công 760
34 Thông tư 133-2016. mẫu số 01 – vt - phiếu nhập kho 890
35 Thông tư 133-2016. mẫu số 01 – tt - phiếu thu 1493
36 Thông tư 133-2016. mẫu số 01 – tscđ - biên bản giao nhận tscđ 900
37 Thông tư 133-2016. mẫu số 01 – bh - bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 786
38 Thông tư 133-2016. danh mục biểu mẫu, giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán 975
39 Thông tư 133-2016. bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế (mẫu số f01 - dnn) 836
40 Thông tư 133-2016. bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số b09-dnsn) 1244
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 2 trong tổng số 3 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!