Mẫu sổ sách theo thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
21 Thông tư 133- 2016. mẫu số s12 – dnn - sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) 724
22 Thông tư 133- 2016. mẫu số s11- dnn- thẻ tài sản cố định 591
23 Thông tư 133- 2016. mẫu số s10- dnn - sổ theo dõi tscđ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng 623
24 Thông tư 133- 2016. mẫu số s09 – dnn- sổ tài sản cố định 647
25 Thông tư 133- 2016. mẫu số s08 – dnn- thẻ kho (sổ kho) 622
26 Thông tư 133- 2016. mẫu số s07- dnn - bảng tổng hợp chi tiết 702
27 Thông tư 133- 2016. mẫu số s06- dnn- sổ chi tiết vật liệu dụng cụ( sản phẩm ,hàng hóa) 750
28 Thông tư 133- 2016. mẫu số s05- dnn- sổ tiền gửi ngân hàng 762
29 Thông tư 133- 2016. mẫu số s04b – dnn – sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 797
30 Thông tư 133- 2016. mẫu số s04a – dnn – sổ quỹ tiền mặt 758
31 Thông tư 133- 2016. mẫu số s03b – dnn – sổ cái (dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung) 903
32 Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a4 – dnn- sổ nhật kí bán hàng 566
33 Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a3- dnn – sổ nhật kí mua hàng 575
34 Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a2 –dnn – sổ nhật kí chi tiền 627
35 Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a1- dnn – sổ nhật kí thu tiền 643
36 Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a – dnn- sổ nhật kí chung 773
37 Thông tư 133- 2016. mẫu số s02c1 - dnn- sổ cái 744
38 Thông tư 133- 2016. mẫu số s02b-dnn -số đăng ký chứng từ ghi sổ 554
39 Thông tư 133- 2016. mẫu số f01- dnn- bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế 1052
40 Thông tư 133- 2016. mẫu số b09- dnn. mẫu số b09- dnnklt- bản thuyết minh báo cáo tài chính 839
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 2 trong tổng số 3 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!