Mẫu sổ sách theo thông tư 200/2014 ngày 22 tháng 12 năm 2014
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
21 Thông tư 200-2014. chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố 5644
22 Thông tư 200- 2016. mẫu số s02b- dn - sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 1092
23 Thông tư 200- 2014. số liệu chi tiết phần luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh 998
24 Thông tư 200- 2014. mẫu số s63- sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm 784
25 Thông tư 200- 2014. mẫu số s61- dn - sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng 924
26 Thông tư 200- 2014. mẫu số s45- dn - sổ chi tiết đầu tư chứng khoán, trái phiếu 827
27 Thông tư 200- 2014. mẫu số s44- dn- sổ chi tiết cổ phiếu quỹ 786
28 Thông tư 200- 2014. mẫu số s42b- dn - sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch 763
29 Thông tư 200- 2014. mẫu số s42a –dn - sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch 810
30 Thông tư 200- 2014. mẫu số s38- dn- sổ chi tiết các tài khoản 1979
31 Thông tư 200- 2014. mẫu số s36- dn- sổ chi phí sản xuất, kinh doanh 1486
32 Thông tư 200- 2014. mẫu số s33- dn- sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ 833
33 Thông tư 200- 2014. mẫu số s32- dn- sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ 1064
34 Thông tư 200- 2014. mẫu số s31-dn- sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) 1537
35 Thông tư 200- 2014. mẫu số s23- dn - thẻ tài sản cố định 815
36 Thông tư 200- 2014. mẫu số s22- dn -sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng 973
37 Thông tư 200- 2014. mẫu số s21- dn - sổ tài sản cố định 777
38 Thông tư 200- 2014. mẫu số s10- dn -sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá) 889
39 Thông tư 200- 2014. mẫu số s07a- dn - sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt 1088
40 Thông tư 200- 2014. mẫu số s06-dn - bảng cân đối số phát sinh 1441
 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»
Trang 2 trong tổng số 4 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!