Thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
41 Thông tư 133-2016 - điều 53. tài khoản 418 - các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 1085
42 Thông tư 133-2016 - điều 52. tài khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái 1329
43 Thông tư 133-2016 - điều 51. tài khoản 411 - vốn đầu tư của chủ sở hữu 975
44 Thông tư 133-2016 - điều 50. nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu 884
45 Thông tư 133-2016 - điều 49. tài khoản 356 - quỹ phát triển khoa học và công nghệ 861
46 Thông tư 133-2016 - điều 48. tài khoản 353 - quỹ khen thưởng, phúc lợi 1038
47 Thông tư 133-2016 - điều 47. tài khoản 352 - dự phòng phải trả 853
48 Thông tư 133-2016 - điều 46. tài khoản 341 - vay và nợ thuê tài chính 1301
49 Thông tư 133-2016 - điều 45. tài khoản 338 - phải trả, phải nộp khác 3743
50 Thông tư 133-2016 - điều 44. tài khoản 336 - phải trả nội bộ 965
51 Thông tư 133-2016 - điều 43. tài khoản 335 - chi phí phải trả 1135
52 Thông tư 133-2016 - điều 42. tài khoản 334 - phải trả người lao động 1429
53 Thông tư 133-2016 - điều 41. tài khoản 333 - thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2137
54 Thông tư 133-2016 - điều 40. tài khoản 331 - phải trả người bán 1292
55 Thông tư 133-2016 - điều 39. nguyên tắc kế toán nợ phải trả 1648
56 Thông tư 133-2016 - điều 38. tài khoản 242 - chi phí trả trước 2490
57 Thông tư 133-2016 - điều 37. tài khoản 241 - xây dựng cơ bản dở dang 2311
58 Thông tư 133-2016 - điều 36. tài khoản 229 - dự phòng tổn thất tài sản 1261
59 Thông tư 133-2016 - điều 35. kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh 1447
60 Thông tư 133-2016 - điều 34. tài khoản 228 - đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1024
 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»
Trang 3 trong tổng số 5 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!