Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

 

Tin Thuế Mới

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

Kiểm toán nhiều tập đoàn, tổng công ty trong năm 2010(13/01/2010) In E-mailTheo kế hoạch kiểm toán năm 2010, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán hơn 100 đầu mối thuộc các lĩnh vực ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước , đầu tư - dự án và chương trình đặc biệt.


Trong năm 2010, Kiểm toán Nhà nước sẽ  thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của 30 doanh nghiệp Nhà nước, hầu hết là các tập đoàn, tổng công ty lớn và các tổ chức tài chính - ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong 2010, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện kiểm toán 6 dự án chuyển tiếp từ năm 2009 sang, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán 25 dự án đầu tư xây dựng cơ bản quan trọng và kiểm toán 4 chương trình, đề án khác.

Theo vneconomy

Kiểm toán nhiều tập đoàn, tổng công ty trong năm 2010(13/01/2010)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!