KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG: WORD, EXCEL TẠI HÀ NỘI

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG: WORD 2010, EXCEL 2010 TẠI HÀ NỘI

(Lịch khai giảng học word - excel từ 01/08/2018 đến 31/10/2018)

- Học phí:
660.000đ/hv
- Thời gian:
6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30
- Khai giảng:
- Ưu đãi:
- Quà tặng:
- Địa điểm học:
- Học phí:
660.000đ/hv
- Thời gian:
6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30
- Khai giảng:
- Ưu đãi:
- Quà tặng:
- Địa điểm học:
- Học phí:
660.000đ/hv
- Thời gian:
6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30
- Khai giảng:
- Ưu đãi:
- Quà tặng:
- Địa điểm học:
- Học phí:
900.000đ/hv
- Thời gian:
12 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30
- Khai giảng:
- Địa điểm học:
- Học phí:
900.000đ/hv
- Thời gian:
12 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30
- Khai giảng:
- Địa điểm học:
- Học phí:
1.200.000đ/hv
- Thời gian:
18 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30
- Khai giảng:
- Quà tặng:
- Địa điểm học:
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG: WORD, EXCEL TẠI HÀ NỘI
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!