Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

 

Tin Thuế Mới

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

Chiết khấu thanh toán: chứng từ và cách hạch toán ( 14/10/2017) In E-mail

Chiết khấu thanh toán: chứng từ và cách hạch toán

Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.


Việc thực hiện khấu chiết thanh toán bao nhiêu phần trăm, hay điều kiện thanh toán như thế nào thì được hưởng chiết khấu là do bên bán quyết định (thể hiện tại quy chế bán hàng, HĐKT)

VD: Trung tâm kế toán VAFT Mua 100tr tiền hàng thanh toán trong vòng 10 ngày được chiết khấu 2%
Công ty mua thanh toán trong vòng 10 ngày được hưởng CKTT = 100tr  x  2% = 2tr
=> Số tiền còn phải trả = 100tr – 2tr = 98tr

1. Chừng từ CK – theo hình thức CK

Chiết khấu thanh toán sẽ không được thể hiện trên hóa đơn. Khi thực hiện CKTT bên bán sẽ không xuất hóa đơn cho khoản tiền này mà sử dụng chứng từ như sau:

  • TH1: Lập chứng từ thu – chi:

Sau khi bên bán nhận đủ 100tr thì:

+ Bên bán: lập phiếu chi/ UNC: 2tr


+ Bên mua: lập phiếu thu/ BC: 2tr

  • TH2:  bù trừ công nợ:

Bên mua trả luôn cho bên bán 98tr

Với TH2 này sẽ không nhìn thấy PT – PC, mà 2 bên cần có HĐKT (thể hiện sẽ Chiết khấu luôn khi thanh toán), BB đối chiếu công nợ (xác minh về việc bù trừ vào công nợ khi thanh toán)

2. Hạch toán chiết khấu thanh toán:

Khi thực hiện chiết khấu thanh toán, 2 bên thực hiện hạch toán như sau:

Bên bán
(Trả chiết khấu thanh toán)

Bên mua
(được hưởng chiết khấu thanh toán)

Nợ TK 635 : 2tr

Có: 111,112, 131: 2tr

Nợ TK 111,112 ,331: 2tr

Có TK 515: 2tr


 

Chiết khấu thanh toán: chứng từ và cách hạch toán ( 14/10/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!