Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Chi phí công tác ( có hoá đơn tài chính) của chủ tịch hội đồng quản trị ( giám đốc) công ty ngoài quốc doanh , khi xác định là chi phí hợp lý có phai kèm theo giấy công tác hoặc giấy đi đường như doanh nghiệp nhà nước? In E-mail

 

Đáp:

Theo hướng dẫn tại điểm 5.6 , mục II , phần B thông tư số 128/2003/TT – BTC ngỳ 22/12/2003 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của chính phủ quy định chi tiêt thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế sửa đổi , bổ xung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản công tác phí ( bao gồm : chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú) phục vụ trưc tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ tịch hội đồng quản trị , giám đốc doanh nghiêp ngoai quốc doanh , ngoài việc có hoá đơn theo chế độ quy định, còn phải kèm theo giáy đi đường ( có xác nhận nơi đến, nơi đi) mới dược tính vào chi phí hợp lý.

 

Chi phí công tác ( có hoá đơn tài chính) của chủ tịch hội đồng quản trị ( giám đốc) công ty ngoài quốc doanh , khi xác định là chi phí hợp lý có phai kèm theo giấy công tác hoặc giấy đi đường như doanh nghiệp nhà nước?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!