Thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
61 Thông tư 133-2016 - điều 33. tài khoản 217 - bất động sản đầu tư 792
62 Thông tư 133-2016 - điều 32. tài khoản 214 - hao mòn tài sản cố định 1192
63 Thông tư 133-2016 - điều 31. tài khoản 211 - tài sản cố định 1057
64 Thông tư 133-2016 - điều 30. nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 794
65 Thông tư 133-2016 - điều 29. tài khoản 157 - hàng gửi đi bán 845
66 Thông tư 133-2016 - điều 28. tài khoản 156 - hàng hóa 1603
67 Thông tư 133-2016 - điều 27. tài khoản 155 - thành phẩm 1200
68 Thông tư 133-2016 - điều 26. tài khoản 154 - chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 920
69 Thông tư 133-2016 - điều 25. tài khoản 153 - công cụ, dụng cụ 1252
70 Thông tư 133-2016 - điều 24. tài khoản 152 - nguyên liệu, vật liệu 1443
71 Thông tư 133-2016 - điều 23. tài khoản 151 - hàng mua đang đi đường 977
72 Thông tư 133-2016 - điều 22. nguyên tắc kế toán hàng tồn kho 1350
73 Thông tư 133-2016 - điều 21. tài khoản 141 - tạm ứng 976
74 Thông tư 133-2016 - điều 20. tài khoản 138 - phải thu khác 1508
75 Thông tư 133-2016 - điều 19. tài khoản 136 - phải thu nội bộ 926
76 Thông tư 133-2016 - điều 18. tài khoản 133 - thuế gtgt được khấu trừ 913
77 Thông tư 133-2016 - điều 17. tài khoản 131 - phải thu của khách hàng 924
78 Thông tư 133-2016 - điều 16. nguyên tắc kế toán nợ phải thu 1336
79 Thông tư 133-2016 - điều 15. tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 817
80 Thông tư 133-2016 - điều 14. tài khoản 121 - chứng khoán kinh doanh 929
 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»
Trang 4 trong tổng số 5 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!