Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

# Tiêu đề bài viết
41 Thông tư số 170/2012/TT-BTC ngày 19/10/2012 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
42 Thông tư số 169/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu
43 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
44 Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ Tài chính v/v ban hành chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau
45 Thông tư số 154/2012/TT-BTC ngày 18/9/2012 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2815.11.00 và nhóm 2842.10.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
46 Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
47 Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày 11/9/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
48 Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/08/2012 Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế
49 Thông tư số 134/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 13/08/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51
50 Thông tư số 133/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 13/08/2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
51 Thông tư số 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/08/2012 quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán
52 Thông tư số 22/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 06/08/2012 Quy định việc nhập khẩu các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan năm 2012
53 Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27/07/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
54 Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 19/07/2012 Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
55 Thông tư số 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04/07/2012 Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
56 Thông tư số 109/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 03/07/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
57 Thông tư số 103/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/06/2012 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
58 Thông tư số 100/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
59 Quyết định số 783/QĐ-TCT của Tổng cục thuế ngày 20/06/2012 ban hành quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại việt nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế
60 Thông tư số 94/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 08/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 3 trong tổng số 14 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!