Tin Thuế Mới 

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

 

Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

Xử lí hóa đơn đầu vào, đầu ra khi kê khai bị thiếu, bỏ sót ( 01/09/2017) In E-mail

XỬ LÍ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA KHI KÊ KHAI BỊ THIẾU, BỎ SÓT

1. Đối với hóa đơn đầu vào

• Nếu hóa đơn bỏ sót của tháng kê khai (tức là chưa kê khai) mà kế toán phát hiện ra tại bất kỳ thời gian nào thì sẽ được kê khai vĩnh viễn trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh kiểm tra tại tháng phát hiện mà không phải kê khai bổ sung của tháng bỏ sót.

• Nếu hóa đơn đầu vào mà đã kê khai rồi nhưng bị sai và đã quá thời hạn kê khai (Sai những chỉ tiêu có thể không ảnh hưởng đến thuế HOẶC sai những chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến thuế) thì chắc chắn tại tháng phát hiện ra kế toán bắt buộc phải kê khai bổ sung tại tháng bị kê khai sai trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

2. Đối với hóa đơn đầu ra

• Nếu hóa đơn đầu ra bị bỏ sót (bị thiếu) của tháng kê khai (tức là hóa đơn chưa kê khai) mà kế toán phát hiện ra tại bất kỳ thời gian nào trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thanh tra thì sẽ được kê khai bổ sung tại tháng kê khai thiếu.( Hóa đơn đầu ra bỏ sót trong trường hợp này khác với trường hợp hóa đơn đầu vào).

 

• Nếu hóa đơn đầu ra mà đã kê khai rồi nhưng bị sai quá thời hạn kê khai (Sai những chỉ tiêu có thể không ảnh hưởng đến thuế HOẶC sai những chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến thuế) thì chắc chắn tại tháng phát hiện ra kế toán bắt buộc phải kê khai bổ sung tại tháng bị kê khai sai trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

 

Xử lí hóa đơn đầu vào, đầu ra khi kê khai bị thiếu, bỏ sót ( 01/09/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!