Tin Thuế Mới 

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

 

Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không? ( 05/11/2017) In E-mail

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?


- DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa, dịch vụ của những Công ty kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, các bạn nhận được hóa đơn đầu vào là những hóa đơn bán hàng (không phải là hóa đơn GTGT).

- Những hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) thì
không phải kê khai thuế GTGT. Chỉ được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN.Chi tiết mời các bạn xem thêm:

Theo Công văn 736/CT-TTHT ngày 04/5/2013 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn về kê khai hoá đơn thông thường, cụ thể như sau:


- Đối với các số hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) thì Công ty không kê khai vào Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT. Hoá đơn này, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì Công ty được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.

Theo Công văn Số 3430/TCT-KK ngày 21/8/2014 của Bộ tài chính về việc kê khai hóa đơn bán hàng.


1. Về việc hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn bán hàng thông thường:
- Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải là hóa đơn GTGT) không nên kê vàoBảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) đối với người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không? ( 05/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!