Tin Thuế Mới 

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

 

Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017 ( 22/11/2017) In E-mail

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017


Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017 qua mạng chi tiết: Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc lưu tại DN...theo quy định tại Thông tư 111, Thông tư 92, Thông tư 95/2016.


Trước khi làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc các bạn cần chú ý các vấn đề sau:

- Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. (Nếu người nộp thuế chưa có MST thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc)

- Khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

(Theo điểm c.2, khoản 1, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).


“i. Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”


I. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế:


Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực từ ngày từ ngày 12/8/2016):


“5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”

VD: DN bạn dự định nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016 vào ngày 31/3/2017 -> Như vậy hạn nộp hồ sơ đăng ký MST cho người phụ thuộc chậm nhất là ngày 21/3/2017.

II. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

Theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về: Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, cụ thể như sau:

1) Nếu là Cá nhân đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế:

- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

2) Nếu là DN đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên:


Bước 1: Cá nhân nộp các mẫu sau cho Doanh nghiệp:
- Cá nhân gửi văn bản ủy quyền cho DN.
- Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực cho DN.

- Hồ sơ chứng minh người phu thuộc thì các bạn làm theo như mục II bên dưới.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp Mẫu 20-ĐKT-TH-TCT qua mạng:

Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc.
- Gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc mẫu 20-ĐKT-TH-TCTban hành kèm theo Thông tư 95 (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin)
nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, 2 cách cụ thể như sau:

a) DN bạn nộp Mẫu 20-ĐK-TH-NPT trực tiếp

Mẫu 20-ĐK-TH-NPT


b)DN bạn nộp Mẫu 02TH qua mạng,


Các bạn có thể làm Mẫu 02TH trên phần mềm HTKK và phần mềm QTTNCN 3.3.1, chi tiết như sau:

 

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017 ( 22/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!