Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Một số điểm mới Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017(24/8/2017)

Một số điểm mới Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

 

Quốc hội đã thông qua Luật số 04/2017QH14- Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/06/2017 và Luật này có hiệu lực từ 01/01/2018.

Theo đó, Luật số 04/2017QH14 có nhiều quy định mới, cụ thể hơn về đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề cao khởi nghiệp sáng tạo.

Thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Theo Điều 4, các tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ gì?

Được hỗ trợ về thuế, kế toán như được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường; Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán ...

Đáng chú ý, Điều 17 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và chưa chào bán chứng khoán ra công chúng được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;

- Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

- Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

- Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Điều 18 cũng hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được giảm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn đối với thu nhập từ khoản đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ...

Luật số 04/2017QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, đồng thời các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện.

 

>>>> Tham khảo thêm Lớp học kê khai thuế

>>>> Tham khảo thêm Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp

Một số điểm mới Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017(24/8/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!