Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại và sản xuất ( 15/09/20417) In E-mail

TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT

1. Phương pháp Bình quân cả kỳ dự trữ - Bình quân gia quyền

- Nội dung: Theo phương pháp này phải tính đơn giá bình quân gia quyền vào thời điểm cuối kỳ, sau đó lấy số lượng vật tư xuất kho trên từng chứng từ xuất kho nhân với đơn giá bình quân đã tính

- Công thức:

Đơn giá xuất kho bình quân

=

(Trị giá vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư hàng hóa nhập trong kì)

Số lượng vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư, hàng hóa nhập trong kỳ)

2. Phương pháp Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập

Nội dung: Đơn giá xuất kho được xác định từng thời điểm sau mỗi lần nhập.

Công thức:

Đơn giá xuất kho

=

(Trị giá vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư hàng hoá vừa nhập)

(Số lượng tồn trước nhập + Số lượng vừa nhập)

3. Phương pháp Nhập trước – Xuất trước

- Nội dung: Theo phương pháp này, vật tư nào nhập trước thì xuất trước và lấy giá thực tế của lần đó là giá của vật tư xuất kho.

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng, đơn giá vật tư hàng hóa lớn cần theo dõi chính xác đơn giá xuất của từng vật tư theo từng lần nhập.

Phương pháp này giúp cho chúng ta có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

 


Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại. Theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hoá đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều.


 

Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại và sản xuất ( 15/09/20417)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!