Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Bài tập Kế toán tài chính có lời giải ( 25/10/2017 ) In E-mail

Bài tập Kế toán tài chính có lời giải

 

1) Đồng chí giám đốc góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng là 600 tr đồng.
2) Mua hàng hoá về nhập kho giá mua 50 tr đồng (Giá mua chưa bao gồm thuế GTGT ) đã thanh toán bằng tiền mặt.
3) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 100 tr đồng.
4) Chi phí vận chuyển hàng hoá trên hết 1.1 tr đồng đã bao gồm thuế GTGT, thanh toán bằng tiền mặt
5) Tạm ứng cho bôh phận ành chính để chi trả tiếp khách hết 10 tr. bằng tiền mặt
6) D/C Phó giảm đốc góp vốn kinh doanh bằng tài sản cố định 500 tr đồng có biên bản kèm theo.
7) Mua công cụ dụng cụ về nhập kho hàng hoá 5tr (Giá mua chưa bao gồm tiền thuế GTGT 10%) thanh toán bằng tiền mặt.
8) Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu về sản xuất giá mua 110tr đồng (Giá mua đã bao gồm thuế GTGT) còn nợ chưa thanh toán cho người bán.
9) Thanh toán tiền công vận chuyển số nguyên vật liệu trên 3.3tr đồng ( Giá trên đã bao gồm thuế GTGt 10%) thanh toán tiền mặt.
10) Phó giảm đốc góp vốn kinh doanh bằng tài sản cố định (Day truyền sản xuất) 400 tr đồng.

Yêu cầu :

- Hãy định khoản các nghiệp vụ kế toán trên vào bảng chữ T
- Nếu các quan hệ đối ứng tài khoản

KẾ TOÁN VAFT đưa ra đáp án như sau:

1) Nợ 112 :600.000.000
Có 411: 600.000.0000

2) Nợ 156 : 50.000.000
Nợ 133 : 500.000
Có 112: 5.500.000

3) Nợ 111: 100.000.000
Có : 100.000.000

4) Nợ 156 : 1.000.000
Nợ 133: 100.000
Có 111: 1.100.000

5) Nợ 141 : 10.000.000
Có 111 : 10.000.000

6) Nợ 211 : 500.000.000
có 411: 500.000.000

7) Nợ 153 : 5.000.000
Nợ 133 : 500.000
Có : 111: 5.500.000

8) Nợ 152: 100.000.000
Nợ 133: 10.000.000
Có 311: 110.000.000

9) Nợ 152 3.000.000
Nợ 133 : 300.000
Có 111: 3.300.000

10) Nợ 211: 400.000.000
Có 411: 400.000.000

Bài tập Kế toán tài chính có lời giải ( 25/10/2017 )
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!