Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo Thông tư 133 và 200 ( 26/10/2017) In E-mail

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…Trung tâm kế toán VAFT xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo Thông tư 133 và 200:

 


Khi bên mua xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải xuất hóa đơn hàng bán trả lại. Nếu bạn chưa biết viết thì có thể xem thêm: 

Chú ý:
- Tài khoản hàng bán bị trả lại – Tài khoản 5212 (Nếu theo Thông tư 200 hoặc QĐ 48)
- Nếu theo Thông tư 133 thì các bạn hạch toán vào TK 511
=> 2 TK này không có số dư cuối kỳ.

Cách hành hạch toán hàng bán trả lại cụ thể như sau:

1. Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

a, Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:

- Ghi nhận Doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 511

Có TK 33311

- Ghi nhận Giá vốn:
Nợ TK 632

Có TK 156

b, Khi nhận hóa đơn hàng bán trả lại:

- Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại:
Nợ TK 156

Có TK 632

- Ghi giảm Doanh thu:
Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế) (Nếu theo TT 200)
Nợ TK 511 - (Nếu theo Thông tư 133)
Nợ TK 33311 -  (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

- Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)

Có các TK 111, 112. . .

Cuối kì kết chuyển

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

a, Khi nhận được hóa đơn mua hàng:

- Ghi tăng hàng hóa, Tài sản ...
Nợ 156, 152, 153, 211 ...
Nợ 1331 (nếu có)

Có 111, 112, 331

b, Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:

- Ghi giảm giá trị hàng hóa:
Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại

Có TK 156, 152, 153 ...  - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)
Có TK 1331  - Thuế GTGT (nếu có)

cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo Thông tư 133 và 200 ( 26/10/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!