Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội bộ theo tt 133 , 200 ( 29/10/2017 ) In E-mail

CÁCH HẠCH TOÁN KHI XUẤT HÀNG HOÁ SỬ DỤNG TIÊU DÙNG NỘI BỘ ( THEO TT 133, 200)

Cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội bộ theo Thông tư 133 và Thông tư 200 Khi doanh nghiệp muốn xuất hàng hoá tiêu dùng nội bộ,  thì cần phải tiến hành lập hoá đơn và cần hạch toán các nghiệp vụ kế toán dựa trên những hoá đơn chứng từ đó.

Tiêu thức

Thông tư 133

Thông tư 200


Đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ (theo chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
Nợ TK 154, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn 
Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ.

+ Phản ánh giá vốn :

Nợ TK 632

Có TK 155, 156

+  Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ :
Nợ TK 133: Thuế GTGT được  khấu trừ
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311

+ Bút toán phản ánh giá vốn:
Nợ TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá
Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ.

+  Đồng thời hạch toán thuế GTGT:
Nợ TK 133:

Có TK 33311.

Đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:


+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

Nợ TK 154, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra        
Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).

+  Ghi nhận giá vốn bán hàng

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156.

+ Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá.
Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).

 

Cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội bộ theo tt 133 , 200 ( 29/10/2017 )
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!