Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Mua hàng bán ngay không nhập kho hạch toán như thế nào ( 06/11/2017) In E-mail

Mua hàng bán ngay không nhập kho hạch toán như thế nào


Ngoài thực tế các công ty thương mại thường xuyên phát sinh việc mua hàng bán ngay không qua kho, cụ thể như: Khi có đơn đặt hàng thì mới đi mua hàng từ Nhà cung cấp, không đưa về nhập kho mà chuyển thẳng đến cho khách hàng.v.v….


1. Mua hàng bán ngay không qua kho có phải lập hóa đơn?

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

-> Như vậy thì khi DN mua hàng sau đó chuyển luôn cho khách hàng mà không nhập kho thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng). (Chỉ không làm thủ tục nhập kho).

2. Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho:

Vì mua hàng bán luôn không nhập kho (không làm thụ tục nhập kho, không có phiếu nhập kho) nên các bạn không thể hạch toán qua tài khoản 156, mà chỉ cần phần ánh giá vốn và doanh thu, cụ thể như sau:

- Phản ánh giá vốn (Dựa vào hóa đơn đầu vào, phiếu xuất kho của bên bán):

Nợ TK: 632 (Là giá trị thực tế mua vào chưa có thuế)
Nợ TK: 1331 (Thuế GTGT đầu vào)
Có TK: 111, 112, 331...Tổng giá trị thanh toán.

- Nếu DN kê khai theo pp trực tiếp hoặc không được khấu trừ:
Nợ TK: 632 (Là tổng giá tri của hàng mua và + thuế GTGT)

Có TK: 111, 112, 331...Tổng giá trị thanh toán.


- Phản ánh doanh thu (Dựa vào hóa đơn đầu ra xuất cho khách hàng):

Nợ TK: 131,111,112: Tổng giá trị thanh toán.

Có TK: 511 - Doanh thu chưa có thuế
Có TK: 3331 - Thuế GTGT phải nộp

 

Mua hàng bán ngay không nhập kho hạch toán như thế nào ( 06/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!