Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Tình huống thanh lý CC- DC theo thông tư 200 ( 09/11/2017) In E-mail

Tình huống thanh lý CC- DC

1. Thu thanh lý

Nợ  111, 112. 131….

Có TK 711:

Có TK 3331:

2. Chi phí khi thanh lý CCDC:

Nợ  TK811:

Có TK 111,112,131:

3. Sau khi thanh lý bạn ghi giảm công cụ dụng cụ

- Nếu CCDC chưa phân bổ hết :

Nợ 811:

Có TK 242:

- Nếu đã phân bổ hết, bạn căn cứ biên bản thanh lý , ghi giảm danh sách CCDC trên sổ sách kế toán.

VD. Ngày 25/10/2017 thanh lý 1 CCDC có giá 15 triệu, đã phân bổ hết 10 triệu.

Giá trị thu hồi 7 triệu ( thuế GTGT 10%), Chi thu hồi 1 triệu

- Thu thanh lý

Nợ 111:                      7.7

Có 711                7

Có 3331              0.7

- Chi thanh lý

Nợ  TK811:               1

Có TK 111          1

- Phân bổ giá trị còn lại vào chi phí

Nợ 811:                      5

Có TK 242:         5

 

Tình huống thanh lý CC- DC theo thông tư 200 ( 09/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!