Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày ( 14/10/2017 ) In E-mail

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Theo nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ được quy định tại Điều 9 thông tư 45/2013/TT - BTC ngày 25/04/2013 quy định cụ thể những nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thì Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Và phải thực hiện theo khung thời gian khấu hao tài sản cố định

Vậy cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày được hiểu như thế nào?

Việc trích khấu hao tài sản cố định chúng ta sẽ trích theo tháng, nhưng vì khi mua TSCĐ về DN và đưa vào sử dụng là một ngày bất kỳ trong tháng, nên kế toán không thể tính khấu hao cho cả tháng, mà phải tính khấu hao theo ngày cho tháng đầu tiên đưa vào sử dụng.

Số ngày khấu hao trong tháng = Tổng số ngày trong tháng ngày bắt đầu sử dụng + 1

(cộng với 1 là do chúng ta tính từ ngày bắt đầu sử dụng)

Khấu hao TCSĐ tháng = giá trị : số ngày trong tháng X số ngày khấu hao trong tháng.

Ví dụ:

Mua 1 TSCĐ ngày 5/8/2017, Nguyên giá 960.000.000, thời gian khấu hao 10 năm
Ngày bắt đầu đưa vào sử dụng 20/8/2017.
Khấu hao TSCĐ năm = 960.000.000/10 = 96.000.000
Khấu hao TSCĐ 1 tháng = 96.000.000/12 = 8.000.000
Khấu hao TSCĐ tháng 8/2017= (8.000.000/31)*12 = 3.090.000

( chú ý: tháng 8 có 31 ngày, số 12 là : 31- 20 +1 )

Sang tháng 9/2013 khấu hao theo tháng là 8.000.000/tháng.

Lưu ý: Công cụ dụng cụ chúng ta cũng phân bổ theo ngày tương tự như cách tính khấu hao này.

 

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày ( 14/10/2017 )
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!