Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi ( 21/11/2017) In E-mail

Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi


Theo mục 2 Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định về chương trình khuyến mãi cũng như thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi cụ thể như sau:


1. Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại, bao gồm:

- Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
- Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;
- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Lưu ý:
- Nếu chương trình khuyến mãi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đăng ký tại Sở Công Thương
- Nếu thực hiện từ 2 tỉnh trở lên thì phải đăng ký tại Bộ Công Thương.

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

-  Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mãi(theo mẫu KM -2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC);    
-  Thể lệ chương  trình khuyến mãi (theo mẫu KM-3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC);
- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng 
- Hình ảnh hàng hoá khuyến mại và hàng hoá dùng để khuyến mại           
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương)        
- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có); 
- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá, dịch vụ khuyến mại và hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định pháp luật (nếu có)       
- Bản sao tờ khai hàng hoá nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu)
- Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng    
- Giấy uỷ quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có)

3. Nơi nộp hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mãi:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC) và Phòng Kế hoạch – Tài chính – Sở Công Thương: (Số 331 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) (Nếu ở Hà Nội)
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ).

4. Thời hạn nôp hồ sơ:

- Chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

5. Kết thúc chương trình khuyến mãi:

- Kết thúc chương trình, DN gửi
báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi cho Sở Công Thương  (theo mẫu KM-12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC);

 

Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi ( 21/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!