Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Chiết khấu thương mại và cách hạch toán theo thông tư 133 ( 24/08/2018) In E-mail

Chiết khấu thương mại là gì? cách hạch toán theo thông tư 133

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

1.Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại):

Bên Bán

Bên Mua


Nợ TK 111,112,131: Tổng  phải thu.
Có TK 511: DT đã giảm chưa VAT.
Có TK 3331 (nếu có): Thuế GTGT phải nộp.

Nợ TK 156: Giá mua đã giảm chưa VAT
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán

.

2. Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản CKTM này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “hóa đơn GTGT” hoặc “hóa đơn bán hàng” lần cuối cùng. Kế toán hạch toán như sau:

2.1.  Trường hợp này khi kế toán bên bán lập hóa đơn sẽ có dòng " Chiết khấu thương ...%) , có số tiền ( vẫn ghi dương).

Bên Bán

Bên Mua

- Phản ảnh doanh thu

Nợ TK 131: Tổng số tiền đã trừ CK

Có TK 511: Doanh thu đã chiết khấu.

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp theo DT đã chiết khấu.

Nợ TK 156: Giá đã giảm CK
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán ( đã trừ chiết khấu
)

2.2. Trường hợp: Số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng. Thì phải lập riêng 1 tờ hóa đơn cho phần CKTM đó.

Kế toán hạch toán hóa đơn cho phần CKTM đó như sau:

Bên Bán

Bên Mua

Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 511 - Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 131,. . . - Số tiền chiết khấu thương mại


Nợ 111, 112, 131 : Tổng khoản chiết khấu được nhận

Có 156: Giá mua được giảm

Có 1331: giảm khoản thuế GTGT đã được khấu trừ.Để hiểu rõ chúng ta lấy một ví dụ cụ thể nha:

công ty A có chương trình Mua 10 Tivi LCD ( giá 5.000.000 chưa thuế 10%) sẽ được chiết khấu thương mại 10%.

Và tháng 1/2018 Công ty A bán hàng cho Công ty TNHH Minh Long:

Lần 1: Công ty TNHH Minh mua 6 chiếc, thanh toán ngay bằng chuyển khoản.

Công ty A :

Nợ 112: 33.000.000

Có 511: 30.000.000

Có 3331: 3.000.000

Công ty Minh Long hạch toán:

Nợ 156: 30.000.000

Nợ 1331: 3.000.000

Có 112: 33.000.000

Lần 2: Công ty TNHH Minh Long mua 4 chiếc nữa, đủ điều kiện hưởng chiết khấu, chưa thanh toán . ( trên hóa đơn đã ghi Chiết khấu thương mại 10%, thành tiền là 5.000.000)

Công ty A hạch toán:


- Phản ảnh doanh thu:

Nợ TK 131: 22.000.000 - 5.500.000 = 16.500.000

Có TK 511: (4 x 5.000.000) - 5.000.000 = 15.000.000

Có TK 3331:  2.000.000 - 500.000 = 1.500.000

Công ty TNHH Bảo An Hạch toán:

Nợ 156: 15.000.000

Nợ 1331: 1.500.000

Có 331: 16.500.000

 

Chiết khấu thương mại và cách hạch toán theo thông tư 133 ( 24/08/2018)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!