Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm xã hội ( 04/10/2018) In E-mail

Người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm xã hội?

Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí và tử tuất.

A. BHXH

Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định số 595/QĐ-BHXH) hướng dẫn chi tiết quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ).

Như vậy, NLĐ nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm XH (thực hiện từ ngày 01/01/2018)

B. BHTN

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc và:

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy,  người lao động là công dân nước ngoài không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 595/QĐ-BHXH đã trích dẫn.

C. BHYT

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định về phạm vi áp dụng của Luật bảo hiểm y tế 2008 như sau: “Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế”.

Bên cạnh đó, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động“.

Theo đó, pháp luật về bảo hiểm y tế không có sự phân biệt đối với người lao động là công dân Việt Nam hay người lao động là công dân nước ngoài. Tức là người lao động nước ngoài cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo hiểm y tế hiện hành và phải tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng trở lên.

Như vậy, có thể khẳng định rằng hiện nay người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tương phải tham gia bảo hiểm y tế.

Người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm xã hội ( 04/10/2018)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!