Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài ( 05/10/2018) In E-mail

Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài

A. Tỷ lệ đóng

Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định về mức đóng BHYT:

“1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.”

B. Mức lương tham gia bảo hiểm

Tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quyết định từ 1/1/2018: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

Mức tiền lương, tiền công: Theo thỏa thuận ghi trên hợp đồng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng BHXH đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

- Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

Mức tối đa tiền lương để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 8 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014:

“Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở”.

Từ 01/7 – 31/12/2018 mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng (Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành)

Mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài ( 05/10/2018)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!