ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TẠI ĐỒNG NAILỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Học kế toán trưởng doanh nghiệp

Khóa Học kế toán trưởng cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài Chính tại Đồng Nai

Lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Học lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài Chính tại Đồng Nai

Ưu đãi khi nộp học phí sớm:

 • Giảm 5% khi nộp trước 5 ngày khai giảng
 • Giảm 10% với nhóm >=3 người khi nộp trước 5 ngày khai giảng
 • Giảm 20% với nhóm >=10 người khi nộp trước 5 ngày khai giảng

Ưu đãi khi đăng ký nộp phí nhiều lớp học:

 • Trong thời gian học nếu người học đăng ký nộp phí cho khóa học thứ 2 (cùng 1 người đăng ký học 2 khóa 1 lượt) sẽ giảm thêm 10% học phí cho lớp đó
 • Trong thời gian học ưu đãi giảm 50% học phí khóa học excel cơ bản

Quà tặng:

 • Tài liệu miễn phí
 • Học phí đã bao gồm lệ phí thi và cấp chứng chỉ
 • Có thể bảo lưu khóa học và học bù

Mức khuyến mãi cao nhất lớp kế toán trưởng được áp dụng không vượt quá 20% học phí

ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ

Ưu đãi khi nộp học phí sớm:

 • Giảm 10% khi nộp trước 5 ngày khai giảng
 • Giảm 15% với nhóm >=3 người khi nộp trước 5 ngày khai giảng
 • Giảm 20% với nhóm >=10 người khi nộp trước 5 ngày khai giảng

Ưu đãi khi đăng ký nộp phí nhiều lớp học:

 • Trong thời gian học nếu người học đăng ký nộp phí cho khóa học thứ 2 (cùng 1 người đăng ký học 2 khóa 1 lượt) sẽ giảm thêm 10% học phí cho lớp đó
 • Trong thời gian học ưu đãi giảm 50% học phí khóa học excel cơ bản

Quà tặng:

 • Tài liệu miễn phí
 • Có thể bảo lưu khóa học và học bù
 • Với học viên học lại lớp đại lý thuế: tặng 50% học phí khóa học lớp đại lý thuế

Mức khuyến mãi cao nhất được áp dụng không vượt quá 20% học phí

ĐÀO TẠO LỚP KẾ TOÁN THUẾ

Ưu đãi khi nộp học phí sớm:

 1. Với sinh viên - Học Sinh

  • giảm 40% khi nộp trước 5 ngày khai giảng
  • giảm 50% với nhóm >= 3 người khi nộp trước 5 ngày khai giảng
  • giảm 60% với nhóm >=6 người khi nộp trước 5 ngày khai giảng
 2. Với học viên khác

  • giảm 30% khi nộp trước 5 ngày khai giảng
  • giảm 40% với nhóm >= 3 người khi nộp trước 5 ngày khai giảng
  • giảm 50% với nhóm >=6 người khi nộp trước 5 ngày khai giảng

Ưu đãi khi đăng ký nộp phí nhiều lớp học:

 • Trong thời gian học nếu người học đăng ký nộp phí cho khóa học thứ 2 (cùng 1 người đăng ký học 2 khóa 1 lượt) sẽ giảm thêm 10% học phí cho lớp đó
 • Trong thời gian học ưu đãi giảm 50% học phí khóa học excel cơ bản

Quà tặng:

 • Học lại miễn phí
 • Học đến khi thành thạo
 • Được bảo lưu hay học bù
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán thuế lâu dài sau khóa học
 • Thực tập miễn phí sau khóa học tại Trung Tâm
 • Được tuyển dụng hoặc hỗ trợ tuyển dụng sau khóa học
 • Hỗ trợ đăng bài tuyển dụng tìm việc làm trên hàng trăm diễn đàn, website công ty, fanpage

Mức khuyến mãi cao nhất được áp dụng không vượt quá 60% học phí

Học kế toán tại Đồng Nai

Học kế toán tại Đồng Nai

Khai giảng học tại Biên Hòa - Đồng Nai

Lịch khai giảng lớp học Word - Excel tại Đồng Nai

Khai giảng lớp Word - Excel tại Đồng Nai

Lịch khai giảng lớp học Word - Excel Online tại Đồng Nai

Khai giảng lớp Word - Excel Online tại Đồng Nai

Chương trình ưu đãi học phí lớp kế toán

Giảm chi phí học kế toán từ 5 - 50% khi đăng ký sớm, khi đăng ký nhiều lớp cùng lúc, khi đăng ký theo nhóm...

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!