Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Công văn của Tổng cục Thuế số 1233/TCT-CNTT ngày 15/4/2010 về việc Xử lý gia hạn nộp số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 In E-mail

Công văn của Tổng cục Thuế số 1233/TCT-CNTT ngày 15/4/2010 về việc Xử lý gia hạn nộp số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế TNDN năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/01/2010 Tổng cục Thuế có công văn số 353/TCT-CS về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009, trong đó có nội dung hướng dẫn tại phần 2, mục 3.4: “Trường hợp khi doanh nghiệp tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được hưởng ưu đãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với tổng số thuế đã tạm tính của 4 quý thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi về miễn, giảm, gia hạn đối với số thuế chênh lệch tăng thêm giữa số quyết toán với tổng số đã tạm tính của 4 quý năm 2009. Về thời hạn được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.”

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nêu trên, ngày 4/3/2010 Tổng cục đã nâng cấp và triển khai ứng dụng QLT_TKN và ứng dụng VAT cho Cục Thuế và các Chi cục thuế,  hỗ trợ bộ phận xử lý tờ khai của cơ quan thuế đánh dấu các trường hợp được gia hạn nộp thuế theo nội dung công văn 353/TCT-CS nêu trên trong chức năng nhập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2009. Ngày 1/4/2010 Tổng cục tiếp tục nâng cấp ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch (NTK) phiên bản 2.5.0 hỗ trợ nhận các tờ khai mã vạch và đánh dấu gia hạn nộp thuế cho tờ khai quyết toán TNDN năm 2009.

Thực tế qua kiểm tra dữ liệu tờ khai quyết toán đã có trong ứng dụng, Tổng cục nhận thấy nhiều Cục thuế, Chi cục Thuế đã nhận và nhập tờ khai quyết toán TNDN năm 2009 mà chưa có đánh dấu gia hạn nộp thuế do nhiều nguyên nhân như: Đã nhập tờ khai quyết toán trong tháng 1, tháng 2/2010 trước khi có công văn 353/TCT-CS hướng dẫn gia hạn nộp thuế và trước khi Tổng cục nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế có thêm chức năng hỗ trợ đánh dấu gia hạn nộp thuế cho tờ khai quyết toán TNDN 2009, hoặc khi đã nâng cấp ứng dụng quản lý thuế và nhận tờ khai mã vạch, nhưng bộ phận xử lý tờ khai đã quên đánh dấu gia hạn dẫn đến sai hạn nộp của số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế TNDN năm 2009.

Tất cả các trường hợp quyết toán thuế TNDN năm 2009 được gia hạn nộp đến 30/10/2010 theo hướng dẫn tại công văn 353/TCT-CS, nếu không được đánh dấu gia hạn trong các ứng dụng quản lý thuế thì sau ngày khóa sổ thuế tháng 3/2010 (11/4/2010), hệ thống ứng dụng quản lý thuế sẽ chuyển số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế thành nợ thuế.

Nhằm hỗ trợ các địa phương xử lý cập nhật lại hạn nộp của số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo qui định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục thuế, Chi cục Thuế xử lý gấp như sau:

1. Công cụ hỗ trợ xử lý đánh dấu gia hạn nộp thuế:

Nếu Bộ phận xử lý tờ khai của cơ quan thuế tìm lại từng tờ khai quyết toán giấy của những đối tượng được gia hạn, sau đó tra cứu từng tờ khai trong ứng dụng để sửa lại hạn nộp thì sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi hệ thống ứng dụng quản lý thuế đã đến thời hạn khóa sổ thuế và chốt nợ thuế. Vì vậy, Tổng cục hỗ trợ các Cục Thuế xử lý gấp bằng việc gửi các Cục thuế, Chi cục Thuế công cụ hỗ trợ xử lý gia hạn nộp thuế ngay trong ngày 14/4/2010 qua hệ thống truyền tin FTP của ngành Thuế.

Công cụ này sẽ hỗ trợ lọc và hiển thị các tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2009 đã nhập vào hệ thống QLT, VAT mà chưa đánh dấu gia hạn và đã có 1 hoặc nhiều tờ khai thuế TNDN quí trong năm 2009 được đánh dấu gia hạn. Cục Thuế, Chi cục Thuế tham khảo danh sách tờ khai quyết toán thuế của NNT mà công cụ đã hỗ trợ lọc ra, xác định các trường hợp được gia hạn nộp số thuế chênh lệch tăng thêm trên tờ khai quyết toán TNDN để đánh dấu trên công cụ, sau đó công cụ sẽ thực hiện cập nhật lại hạn nộp của NNT đã được đánh dấu vào trong ứng dụng quản lý thuế theo hạn mới quy định trong công văn 353/TCT-CS là ngày 30/10/2010. Tuy nhiên do ngày 30/10/2010 là ngày thứ bảy, nên hạn phải nộp chính thức của số thuế này sẽ được cập nhật trong ứng dụng là ngày 1/11/2010.

(Chi tiết các thông tin hiển thị nêu tại phụ lục 01 đính kèm công văn này).

2. Thời gian triển khai

Do việc xử lý cập nhật hạn nộp phải được tiến hành trước thời điểm khoá sổ thuế tháng 03/2010, Tổng cục sẽ lùi khóa sổ thuế tháng 3/2010 đến ngày 18/4/2010. Vì vậy, các Cục Thuế, Chi cục Thuế phải khẩn trương thực hiện việc đánh dấu gia hạn xong trước ngày 18/04/2010 theo hướng dẫn hỗ trợ của Tổng cục nêu tại công văn này.

Sau thời hạn khóa sổ thuế tháng 3/2010 nêu trên, ứng dụng QLT sẽ thực hiện chức năng khoá sổ thuế tự động. Tổng cục không hỗ trợ bất kỳ trường hợp nào chưa xử lý gia hạn. Cục Thuế và Chi cục Thuế phải tự thực hiện thao tác điều chỉnh nội bộ trên ứng dụng và phải chịu trách nhiệm về dữ liệu nợ thuế.

3. Phạm vi triển khai

+ Công cụ hỗ trợ xử lý gia hạn trên môi trường Oracle sẽ triển khai cho 63 Cục thuế và các Chi cục Thuế lớn đã triển khai mô hình ứng dụng cấp Cục . 

+ Công cụ trên môi trường Foxpro sẽ triển khai cho các Chi cục thuế vừa và nhỏ đang sử dụng ứng dụng VAT.

4. Trách nhiệm của Cục Thuế và các Chi cục Thuế

Cục Thuế và các Chi cục Thuế tự chịu trách nhiệm trong việc xác định tờ khai quyết toán nào thuộc diện được gia hạn nộp thuế cho số thuế chênh lệch tăng thêm để cập nhật lại hạn nộp mới.

Đề nghị Lãnh đạo Cục thuế, Chi cục Thuế chỉ đạo sát sao bộ phận nhập/quét tờ khai quyết toán TNDN của năm 2009 và các trường hợp mới được gia hạn năm 2010. Chú ý đánh dấu các trường hợp được gia hạn. Tổng cục sẽ không hỗ trợ cho bất kỳ trường hợp nào tiếp tục không đánh dấu gia hạn trong ứng dụng.

Trong giai đoạn triển khai (từ 14/4/2010 – 18/4/2010), mọi vướng mắc, yêu cầu trợ giúp về công cụ hỗ trợ, đề nghị Cục Thuế liên hệ với Tổng cục Thuế (Nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương của Cục CNTT - số điện thoại 04-7689679, máy lẻ 6710, địa chỉ thư điện tử NhomHTUDDP@gdt.gov.vn) để được hỗ trợ xử lý các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng và vận hành công cụ.

Đề nghị Cục Thuế sao gửi công văn này đầy đủ đến từng Chi cục Thuế, đồng thời đôn đốc cán bộ Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công việc kịp thời và có trách nhiệm./.

(Xem phụ lục trong phần Tải xuống)

 

Tổng cục Thuế -Lê Hồng Hải

>> Xem thuộc tính văn bản                                                                >>Tải văn bản

 

Công văn của Tổng cục Thuế số 1233/TCT-CNTT ngày 15/4/2010 về việc Xử lý gia hạn nộp số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế TNDN năm 2009
 

--------------------------------------------------

>>> Tin mới nhất

>> Thông Tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn sửa đổi về thuế TNCN
Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Thông Tư 111/2013/TT-BTC

>> Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 26/07/2013 của Chính Phủ Hướng dẫn sửa đổi về thuế TNCN
Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành

Nghị định 65/2013/NĐ-CP

>> Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ Qui định chi tiết, bổ sung một số điều về luật Quản Lý Thuế
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định 83/2013/NĐ-CP

>> Quyết định số 44/2013/QĐ-TTG ngày 19/07/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ Bổ sung một số điều của quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo quyết định số 24/2009/QĐ-TTG ngày 17 tháng 02 năm 2009 của thủ tướng chính phủ

Quyết định 44/2013/QĐ-TTG

>> Thông tư số 85/2013/TT-BTC ngày 26/06/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế
Thông tư 85/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế

Thông tư 85/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/06/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản
Sửa đổi Thông tư 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do Bộ trưởng Bộ Tài chí

Thông tư 81/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 07/06/2013 của Bộ Tài Chính Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 17.02
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 17.02 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 79/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23/05/2013 của Bộ Tài Chính Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 71/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 70/2013/TT-BTC ngày 22/05/2013 của Bộ Tài Chính Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 70/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP
Sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 65/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 64/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 58/2013/TT-BTC ngày 08/05/2013 của Bộ Tài Chính Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 58/2013/TT-BTC

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!