TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mã Sách: SKT-13

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 768

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:


Kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước, mà còn với tài chính doanh nghiệp.


Để tăng cường công tác quản lý tài chính, giúp cho các Công ty chứng khoán thuận lợi trong việc tổ chức công tác kế toán phát huy được tính hiệu quả, công khai, minh bạch, tăng giá trị hiện tại của công ty, đồng thời giúp bạn đọc có được những văn bản mới nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam, những quy định mới về quản lý tài chính doanh nghiệp, Thạc sỹ Hà Thị Tường Vy - Trưởng phòng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính và các cán bộ của Phòng Chế độ kế toán Ngân hàng và tổ chức tài chính đã biên soạn và xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chế độ kế toán Công ty chứng khoán và các quy định mới nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam, chế độ mới về quản lý tài chính doanh nghiệp 2009”.


Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở lồng ghép đồng bộ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 95/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán và các quy định hiện hành về công ty chứng khoán.


Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:


Phần thứ nhất - Chế độ kế toán Công ty chứng khoán


Phần thứ hai - Những quy định mới nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán


Phần thứ ba - Chế độ mới về quản lý tài chính và cổ phần hoá doanh nghiệp
Chế độ kế toán Công ty chứng khoán được biên soạn đầy đủ, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán các giao dịch của Công ty chứng khoán cả 4 phần: Tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện của các Công ty chứng khoán. Chế độ kế toán Công ty chứng khoán lần này đã giải quyết nhiều hoạt động kinh tế mới đã hoặc sẽ phát sinh như: Công ty có quyền lựa chọn kế toán khoản đầu tư theo giá trị hợp lý hoặc theo giá gốc và lập dự phòng, kế toán mua khoản đầu tư có chiết khấu, phụ trội, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, giao dịch repo chứng khoán,...


Tác giả cũng đã tập hợp những văn bản mới nhất do Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành để hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Luật chứng khoán và phát triển thị trường chứng khoán về: niêm yết, công bố thông tin, giao dịch chứng khoán; đăng ký lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; công bố thông tin; hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; đầu tư chứng khoán; thanh tra, giám sát, công ty chứng khoán; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán... Đồng thời tập hợp các văn bản mới hướng dẫn thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; Giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, cho thuê, giao, bán, khoán kinh doanh; cổ phần hoá; chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ... và các văn bản mới về quản lý tài chính, xử lý nợ, tài sản tồn đọng đối với doanh nghiệp nhằm cung cấp hàng hoá có chất lượng cao với số lượng ngày càng nhiều cho Thị trường chứng khoán.


Chắc chắn cuốn sách sẽ rất hữu ích cho những người sử dụng trong thực tế thực hiện công tác kế toán tại Công ty chứng khoán, sẽ tiện lợi, dễ hiểu cho người nghiên cứu, học tập, các kiểm toán viên, giảng dạy và quản lý về kế toán, đồng thời thuận tiện trong việc tìm hiểu, sử dụng và tham gia vào thị trường chứng khoán; sử dụng và thực hiện những chính sách mới về quản lý tài chính và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.


Mặc dù đã rất nhiều cố gắng trong biên soạn song vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tác giả và tập thể biên soạn mong nhận được và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của bạn đọc.


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

tags : che do ke toan cong ty chung khoan va , do moi ve quan ly tai chinh doanh nghiep, thi truong chung khoan viet nam, che, cac quy dinh moi nhat ve chung khoan va, chế độ kế toán công ty chứng khoán và , độ mới về quản lý tài chính doanh nghiệp, thị trường chứng khoán việt nam, chế, các quy định mới nhất về chứng khoán và

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN C

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: SKT-39

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHỆP ĐƠN V

Giá bìa: VNĐ 320000

Giá bán: VNĐ 272000

Mã Sách: SKT-38

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-37

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-36

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: SKT-35

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHẾ

Giá bìa: VNĐ 320000

Giá bán: VNĐ 272000

Mã Sách: SKT-34

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÀ NƯ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-33

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-32

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-31

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-30

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-29

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-28

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-27

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-26

258 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ

Giá bìa: VNĐ 200000

Giá bán: VNĐ 170000

Mã Sách: SKT-25

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Giá bìa: VNĐ 198000

Giá bán: VNĐ 168300

Mã Sách: SKT-24

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 168000

Giá bán: VNĐ 142800

Mã Sách: SKT-23

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-22

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÙ

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 294000

Giá bán: VNĐ 249900

Mã Sách: SKT-20

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

333 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 290000

Giá bán: VNĐ 246500

Mã Sách: SKT-19

GIÁO TRÌNH TIN HỌC KẾ TOÁN (DÙNG CHO TRÌ

Giá bìa: VNĐ 27000

Giá bán: VNĐ 24300

Mã Sách: SKT-18

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (DÙNG CHO TR

Giá bìa: VNĐ 25000

Giá bán: VNĐ 22500

Mã Sách: SKT-17

HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC - NHỮN

Giá bìa: VNĐ update

Giá bán: VNĐ update

Mã Sách: SKT-16

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-15

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP (ĐÃ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-14

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-12

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÙ

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-11

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 275000

Giá bán: VNĐ 233750

Mã Sách: SKT-10

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠ

Giá bìa: VNĐ 275000

Giá bán: VNĐ 233750

Mã Sách: SKT-9

252 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ

Giá bìa: VNĐ 150000

Giá bán: VNĐ 127500

Mã Sách: SKT-8

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HƯỚNG DẪN

Giá bìa: VNĐ 46000

Giá bán: VNĐ 41400

Mã Sách: SKT-7

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-6

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-5

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-4

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-3

NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TO

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: SKT-2

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CÔNG T

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-1