Tin Thuế Mới 

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

 

Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

Thông báo thay đổi mẫu tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (24/02/2011)

Thông báo thay đổi mẫu tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn!

Tổng cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp V/v thay đổi mẫu tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Băt đầu từ ngày 01/01/2011, tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/HĐ đã hết hiệu lực. Tổng cục Thuế đang thực hiện nâng cấp ứng dụng cho phép doanh nghiệp kê khai tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu mới (Theo mẫu BC26/AC - Ban hành kèm theo thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính).

Khi hoàn thiện việc nâng cấp và cho phép kê khai online tờ khai mẫu BC26/AC, Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho các Doanh nghiệp để các doanh nghiệp có kể kê khai tờ khai BC26/AC cho kỳ kê khai Quý 1 năm 2011.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung, kê khai nộp chậm tờ khai mẫu BC26/HĐ, BC21/HĐ cho kỳ kê khai các tháng năm 2010 sẽ vẫn thực hiện theo mẫu cũ.

 

Theo website tổng cục thuế

Thông báo thay đổi mẫu tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (24/02/2011)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!