Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

# Tiêu đề bài viết
61 Các trường hợp nào được hoàn thuế GTGT điện tử, quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế ( 20/10/2017)
62 Xử lý khi bị âm quỹ khi lên BCTC ( 20/10/2017)
63 Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC. ( 21/10/2017)
64 Nguyên tắc kế toán và cách hạch toán Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ( 19/10/2017)
65 Tính hợp lý - hợp lệ của Hóa đơn chứng từ ( 18/10/2017)
66 Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất ( 12/10/2017 )
67 Cùng tham khảo một số mẹo nhỏ trên EXCEL (09/10/2017)
68 Những tình huống kế toán thường gặp trong thực tế !!! Bạn đã biết chưa?(7/10/2017)
69 Cách hạch toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định ( 06/10/2017 )
70 Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh ( 04/10/2017)
71 Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán khoản phải thu khác - TK 138 ( 03/10/2017)
72 Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu ( 03/10/2017)
73 Các trường hợp hạch toán Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính ( 27/09/2017)
74 Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
75 Kết chuyển cuối kì và xác định kết quả kinh doanh - TK 911 (22/09/2017)
76 Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán hàng mua đang đi đường 151 (22/09/2017)
77 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phải trả người lao động 334 ( 19/09/2017)
78 Phương pháp hạch toán quỹ khen thưởng phúc lợi - 353 9 16/09/2017)
79 Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại và sản xuất ( 15/09/20417)
80 Mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi ( 15/09/2017)
 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»
Trang 4 trong tổng số 7 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!